logo

고객센터
시공실적
사업분야 수문권양기 소형 수문
품 명 형 식 주요재질
문 비 SLIDE GATE SS400 or STS304
문 틀 STS304
권양기 랙크형 핸들식 GC200
호 형 통수단면 전 폭 전 고 권양기
TSS-30A(B) 300 x 300 420 800 450형(500kg)
TSS-40A(B) 400 x 400 520 1050 450형(500kg)
TSS-50A(B) 500 x 500 620 1250 450형(500kg)
TSS-60A(B) 600 x 600 720 1450 450형(500kg)
TSS-70A(B) 700 x 700 820 1685 450형(500kg)
TSS-80A(B) 800 x 800 920 1885 450형(500kg)
TSS-90A(B) 900 x 900 1050 2125 750형(800kg)
TSS-100A(B) 1000 x 1000 1150 2325 750형(800kg)